InnoCoast

InnoCoast: www.innocoast.aau.dk,

Project leader: Anette Therkelsen at@cgs.aau.dk.

 

InnoCoast is an applied research project implemented in close collaboration with the Danish tourism industry. The project will contribute to experience innovation within outdoor, food and cultural tourism. Find out more at: http://www.cgs.aau.dk/forskning/projekter/innocoast or read the InnoCoast brochure:

 

For a description in Danish, please see the text box below.

Dansk Beskrivelse: Hvordan finder vi intelligente måder at indsamle viden om forskellige typer af kystturister, og hvordan får vi delt denne viden og omsat den til innovative oplevelsestilbud, som appellerer til internationale markeder? Helhedsorienterede løsninger, som går på tværs af destinationer og sektorer, er blandt byggestenene i projektet InnoCoast. Disse vil bidrage til at reducere den skæve sæsonfordeling og dermed gøre kystturisme økonomisk bæredygtigt for lokale entreprenører. Projektet InnoCoast har således til formål at generere anvendelsesorienteret viden, som vil bidrage til lokale virksomheders oplevelsesinnovation inden for natur-, kultur- og fødevareturisme. Projektet har en flerstrenget tilgang til innovation og fokuserer således på, hvordan turistoplevelser skabes i samspil mellem turister, turismeaktører og offentlige myndigheder.